Your search results

De verhuur van uw woning, wat komt daar bij kijken?

Meer dan 800 huiseigenaren beoordelen onze service met een 8.9

Om de verhuur van uw woning zo veilig en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren hanteren wij het unieke Sygnature Housing stappenplan. Dit verschaft de meeste zekerheid voor alle betrokken partijen, en beperkt het risico tot een minimum.

Kennismaking in de woning
Tijdens de eerste (vrijblijvende) kennismaking vertellen wij u meer over Sygnature Housing, en horen wij graag met wie we te maken hebben.. Wij hechten aan een vertrouwensrelatie gebaseerd op wederzijds respect. Dat is bij ons altijd het uitgangspunt.

Bespreken mogelijkheden en wensen
Hierbij heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke wensen kenbaar te maken, en geven we aan wat Sygnature Housing voor u kan betekenen.

Opname van de woning
Bij de opname van de woning wordt deze allereerst getoetst aan het puntensysteem, en wordt er vervolgens een dossier over de woning aangelegd, met daarin o.a de ligging, het aantal kamers en vierkante meters, faciliteiten, en worden er foto’s gemaakt.

Ondertekenen toestemmingsverklaring
De toestemmingsverklaring is een voorwaarde van de Amsterdamse Dienst Wonen. Hierin geeft u aan dat u de wettige eigenaar van de woning bent, en dat u Sygnature Housing de opdracht tot verhuur verstrekt, maar er staat ook vermeld dat u toestemming heeft van onder andere de kredietverstrekker en de VVE, waar dat van toepassing is. Deze toestemmingsverklaring is van rechtswege verplicht, maar betekent niet dat u een exclusieve overeenkomst met Sygnature Housing aangaat.

Publicatie van de woning
Hierbij worden de gegevens van de woning inclusief de foto’s op de website van Sygnature Housing geplaatst, en worden deze tevens doorgezet naar meer dan 60 bij Sygnature Housing aangesloten verhuurmakelaars. Alhoewel dit de exposure en de doorloop van de woning enorm vergroot, heeft u met hen niets te maken. Sygnature Housing is altijd uw vaste aanspreekpunt, en de verhuurmakelaars treden op namens de expats die zij vertegenwoordigen. U als eigenaar houdt te allen tijde de controle.

Plannen bezichtigingen
Sygnature Housing verzorgt de bezichtigingen in de woning. Alvorens wij een bezichtiging inplannen, hebben wij ons reeds een beeld verschaft van de kandidaat huurder. Deze dient namelijk aan een flink aantal voorwaarden te voldoen.

Screening kandidaat huurder
Om er zeker van te zijn dat wij met betrouwbare en solvabele huurders te maken hebben, dient elke kandidaat huurder een identiteitsbewijs te overleggen, alsmede een arbeidsovereenkomst of een werkgeversverklaring. Indien wij een meer uitgebreide screening nodig achten, hebben wij een aantal extra middelen daartoe tot onze beschikking.

Voorstel doen namens kandidaat huurder
Zodra een kandidaat huurder een bod op de woning heeft uitgebracht, en deze persoon onze screening procedure met succes heeft doorlopen, nemen wij contact met u op. Op basis van de verzamelde gegevens, en additionele zaken als contractduur en huursom, neemt u de beslissing of u met de persoon in kwestie in zee wenst te gaan. U heeft daar te allen tijde de controle in. Sygnature Housing heeft hierin slechts een adviserende rol.

Opstellen huurovereenkomst
Zodra er overeenstemming is tussen u en de kandidaat huurder, gaan wij over tot het opstellen van de huurovereenkomst. Hierbij worden alle gemaakte afspraken in een concept huurovereenkomst gegoten. Deze versturen wij naar u en de kandidaat huurder voor inspectie. Zodra beide partijen akkoord zijn met de inhoud, stellen wij de definitieve overeenkomst op, welke vervolgens bij ons op kantoor, of indien gewenst in de woning wordt ondertekend.

Incasseren huur en borgsom
Sygnature Housing Housing incasseert de eerste betaling (eerste maand huur en de overeengekomen borgsom) Wij dienen immers zeker te zijn dat de betaling heeft plaatsgevonden, alvorens wij de check-in inplannen, en de sleutels overhandigen. Vanaf de tweede maand betaalt de huurder direct op uw bankrekening, waarvan het nummer in de overeenkomst staat vermeld.

Check-in ( en bij einde termijn check-out )
Tijdens de check-in procedure worden aan de hand van de inventarislijst en een inspectierapport een aantal zaken genoteerd en gecontroleerd. Bij het verlaten van de woning worden deze zaken wederom geïnspecteerd tijdens de check-out, om vast te kunnen stellen of er sprake is van schade die middels de borgsom verhaald dient te worden. Indien u verder nog vragen heeft, of even kennis met ons wil maken, dan bent u van harte welkom. Wij horen graag van u, en de koffie staat klaar.